Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2011

ungravity
I choćbym nie wiem jak była zła i nawet jeśli bym krzyczała że Cię nienawidzę, że masz się wynosić, nie możesz odejść rozumiesz?Nie możesz .
Reposted fromnefretete23 nefretete23
ungravity

[...] Ty nie jesteś kobietą: Ty jesteś wyzwaniem.

— Éric-Emmanuel Schmitt
Reposted fromimponderabilia imponderabilia
ungravity
seen live:
Megadeth
Metallica
Slayer
Sabaton
Motorheaad
Alestorm
Simple Plan
Iron Maiden
Anthrax
Pidżama Porno
Frontside x2
Totentanz x3
Monstrum
Hunter
Acid Drinkers 
Vavamuffin x2
Coma x3
Leniwiec
Tabu x2
Hey x2
happysad x3 <!>
Farben Lehre x3
Zabili Mi Żółwia x3
Zielone Żabki x2
Lao Che x2
Hurt x3
Strachy na Lachy x2
Koniec Świata x2
The Bill
Myslovitz x2
Kult
Natural Dread Killaz
IRA x2
Jelonek x2
Oddział Zamknięty x2
Dżem
KSU x2
The Analogs
Jamal
Made of Hate
Oi Polloi
Dezerter x2
Akurat x2
Corruption
ADHD Syndrom
Reposted frominnocencja innocencja

October 13 2011

ungravity
ungravity
7350 ab4e 500
ungravity
7353 678b 500
ungravity
7404 748d 500
ungravity
7394 db55 500
Reposted bycauliflower cauliflower
ungravity
7383 ccd9 500
ungravity
7372 98af 500
Reposted byWercia Wercia

October 12 2011

ungravity
Play fullscreen
Paznokcie
Reposted bymyslnadzis myslnadzis
ungravity
ungravity
9160 f05b 500
Reposted fromxfreak xfreak
ungravity
9574 c141
Reposted fromdailyspam dailyspam
ungravity
ungravity
ungravity
Niedo bórse ksupow odujetr udnościzczy taniem. (nie rozumiesz ? czytaj sylabami)
— soup.io
Reposted fromBeautyyy Beautyyy
ungravity
0435 db89 500
Reposted frommarron marron
ungravity

autor: ARYZ – Hiszpania
miejsce: Łódź, Polska

Reposted fromwizualnie wizualnie
ungravity
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl